ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE LA SC T2 SRL

Proiect finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Contractului de Finanțare nr. 2182/22.05.2018

SC T2 SRL, cu sediul în Municipiul Roșiori de Vede, str. Ceauș Firică, nr. 35, Județ Teleorman, România, tel. 0788.888.539, e-mail anatol.oprea@tpatrat.ro, derulează începând cu data de 22.05.2018 proiectul cu titlul „Achiziție echipamente la SC T2 SRL”, în baza contractului de finanțare nr. 2182/22.05.2018, având codul MySMIS 109043.

Proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către T2 SRL la locația din Municipiul Roșiori de Vede, str. Ceauș Firică, nr. 35, Județ Teleorman și are o valoare totală de 715.155,62 lei, suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului, din care 462.887,68 lei reprezintă valoarea finanțării nerambursabile, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 69.433,15 lei iar contributia FEDR este de 393.454,53 lei.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației  în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Sud Muntenia. Proiectul s-a derulat în perioada 01.06.2016 (data începerii) – 31.07.2020 (data finalizării).

Obiectivul General al proiectului este dezvoltarea T2 prin înființarea unei noi activități – editarea produselor software și realizarea unei cote de piață pe noua piață.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Dotarea societății cu echipamente din categoria software și hardware necesare activității de editare a produselor software în termen de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare;
  2. Inovarea tehnologică a bazei materiale a societății care să conducă la o diversificare a gamei de produse oferite în termen de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare;
  3. Creșterea numărului de locuri de muncă cu înca 3 locuri noi aferente investiției.

Rezultate așteptate

Detalii rezultate – Componenta 1

1. Obiectiv specific 1: Dotatrea societatii cu echipamente din categoria software și hardware necesare și activității de editare a produselor software în termen de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultatul direct al acestui obiectiv este achiziționarea echipamentelor din categoria hardware si software necesare derulării noii activități a societății,

Indirect – ca urmare a îndeplinirii acestui obiectiv, T2 S.R.L. va putea să-și creeze o cotă de piață în domeniul editării produselor software.

2. Obiectiv specific 2: Inovarea tehnologică a bazei materiale a societății care să conducă la o diversificare a gamei de produse oferite în termen de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Așa cum s-a afirmat în rândurile anterioare, ca urmare a implementării proiectului, T2 va fi capabilă să-și diversifice gama de produse, accesând piața  produselor software editate. Rezultatul acestui obiectiv va fi comercializarea noilor servicii din categoria produse software editate si implicit creșterea cifrei de afaceri și a profitului societații. Un alt rezultat indirect este creșterea contribuțiilor societății la bugetul consolidat, creșterea rezutată în urma îmbunătățirii performanțelor economice amintite anterior.

3. Obiectiv specific 3 – Creșterea numărului de locuri de munca cu încă 3 locuri noi aferente operării investiției.

Principalul rezultat al acestui obiectiv va fi creșterea numarului de angajați in cadrul T2 S.R.L. Indirect, îndeplinirea obiectivului va presupune scăderea ratei somajului în zona de implementare (Municipiul Roșiorii de Vede) și creșterea sumelor aferente taxelor și impozitelor cu care societatea contribuie la bugetul local.