Despre proiect

Programul Operațional Competitivitate 
Axa Prioritară 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă” 
Obiectiv specific 2.2. „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică” 
Acțiunea 2.2.1  „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE)
Organismul Intermediar: Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare
Denumirea proiectului : ”DOCIGNITER – AGREGATOR INOVATIV DE DOCUMENTE INTELIGENTE”

Beneficiarul proiectului : T2 SRL.
Valoarea totală a proiectului este de 1.729.180,55 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 1.242.436,61 lei.
Proiectul se implementează pe o durată de 24 luni în Municipiul Rosiori de Vede, Strada Ceaus Frica, Nr. 35, Judet Teleorman, începând cu data de 02.08.2017.

Obiectivul general al proiectului este creșterea valorii adăugate generate de sectorul TIC, prin desfășurarea unor activități de cercetare-dezvoltare tehnologica și inovare în cadrul S.C. T2 S.R.L. în vederea dezvoltării unui produs TIC cu aplicabilitate în economia românească.

Principalele rezultate prevăzute ale proiectului sunt:

  • Dezvoltarea unei noi platforme B2B care va permite generarea de documente integrate către utilizatorii finali;
  • Creșterea competitivității T2 SRL prin extinderea serviciilor către proiecte de integrare și implementare folosind platforma proprie.

Detalii suplimentare puteți obține de la persoana de contact: Dl. Anatol Oprea, Tel: 0788.888.539, E-mail: anatol.oprea@tpatrat.com