Header text

DOCIGNITER – AGREGATOR INOVATIV DE DOCUMENTE INTELIGENTE

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

„Competitivi împreună”

Contractului de Finanțare nr. 38 / 02.08.2017, cod SMIS 115918