Anunt finalizare proiect

SC T2 SRL, cu sediul în Municipiul Roșiori de Vede, str. Ceauș Firică, nr. 35, Județ Teleorman, tel. 0788888539, e-mail anatol.oprea@tpatrat.com, a derulat, începând cu data de 22.05.2018 proiectul cu titlul “Achiziție echipamente la SC T2 SRL”, în baza contractului de finanțare nr. 2182/22.05.2018, având codul MySMIS 109043.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2-Imbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – a)Microintreprinderi.

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia.

Informații relevante: Valoare totală a proiectului este de 715.155,62 lei; Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 578.609,60 lei; Valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 462.887,68 lei, din care 393.454,53 lei reprezintă contribuția eligibilă nerambursabilă din FEDR (68%) și 69.433,15 lei reprezintă contribuția eligibilă nerambursabilă din bugetul național (12%); Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 115.721,92 lei.

Obiectivul General al proiectului este dezvoltarea T2 prin înființarea unei noi activități – editarea produselor software și realizarea unei cote de piață pe noua piață.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dotarea societății cu echipamente din categoria software și hardware necesare activității de editare a produselor software în termen de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare;
  2. Inovarea tehnologică a bazei materiale a societății care să conducă la o diversificare a gamei de produse oferite în termen de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare;
  3. Creșterea numărului de locuri de muncă cu încă 3 locuri noi aferente investiției.

 

Impactul semnificativ al proiectului a fost atins prin angajarea a 3 noi persoane, așa cum prevede contractul de finanțare. Suplimentar, prin investiția propusă SC T2 SRL va realiza activități de editare produse software de utilizare generală, fiind inclusă și transpunerea sau adaptarea software-ului nespecializat pentru anumite piețe.

Rezultatele proiectului au fost:

  1. Obiectiv specific 1: Dotarea societății cu echipamente din categoria software și hardware necesare activității de editare a produselor software în termen de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultatul direct al acestui obiectiv este achiziționarea echipamentelor din categoria hardware și software necesare derulării noii activități a societății.

Indirect – ca urmare a îndeplinirii acestui obiectiv, T2 S.R.L. va putea să-și creeze o cota de piață în domeniul editării produselor software.

  1. Obiectiv specific 2: Inovarea tehnologică a bazei materiale a societății care să conducă la o diversificare a gamei de produse oferite în termen de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Așa cum s-a afirmat și în rândurile anterioare, ca urmare a implementării proiectului, T2 va fi capabilă să-și diversifice gama de produse, accesând piața produselor software editate. Rezultatul acestui obiectiv va fi comercializarea noilor servicii din categoria produse software editate și implicit creșterea cifrei de afaceri și a profitului societății. Un alt rezultat indirect este creșterea contribuțiilor societății la bugetul consolidat, creștere rezultată în urma îmbunătățirii performanțelor economice amintite anterior.

  1. Obiectiv specific 3: Creșterea numărului de locuri de muncă cu încă 3 locuri noi aferente investiției.

Principalul rezultat al acestui obiectiv va fi creșterea numărului de angajați în cadrul T2 S.R.L. Indirect, îndeplinirea obiectivului va presupune scăderea ratei șomajului în zona de implementare (Municipiul Roșiorii de Vede) și creșterea sumelor aferente taxelor și impozitelor cu care societatea contribuie la bugetul local.

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoană contact: Anatol Oprea; Funcție: Reprezentant legal

Telefon 0788888539, Adresa de e-mail: anatol.oprea@tpatrat.com

Lasă un răspuns