Anunt finalizare proiect

Articole în presă
SC T2 SRL, cu sediul în Municipiul Roșiori de Vede, str. Ceauș Firică, nr. 35, Județ Teleorman, tel. 0788888539, e-mail anatol.oprea@tpatrat.com, a derulat, începând cu data de 22.05.2018 proiectul cu titlul “Achiziție echipamente la SC T2 SRL”, în baza contractului de finanțare nr. 2182/22.05.2018, având codul MySMIS 109043. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2-Imbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – a)Microintreprinderi. Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia. Informații relevante: Valoare totală a proiectului este de 715.155,62 lei; Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 578.609,60 lei; Valoarea asistenței financiare nerambursabile…
Read More

Începere contract finanțare

Articole în presă
Anunț începere proiect ”Achiziție echipamente la S.C. T2 S.R.L” SC T2 SRL, cu sediul în Municipiul Roșiori de Vede, str. Ceauș Firică, nr. 35, Județ Teleorman, România, tel. 0788.888.539, e-mail anatol.oprea@tpatrat.ro, derulează începând cu data de 22.05.2018 proiectul cu titlul “Achiziție echipamente la SC T2 SRL”, în baza contractului de finanțare nr. 2182/22.05.2018, având codul MySMIS 109043. Proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către T2 SRL la locația din Municipiul Roșiori de Vede, str. Ceauș Firică, nr. 35, Județ Teleorman și are o valoare totală de 715.155,62 lei, suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului, din care 462.887,68 lei reprezintă valoarea finanțării nerambursabile. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de…
Read More

Comunicat semnare contract finanțare

Uncategorized
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 "Competitivi împreună"  Data: 08.08.2017 Semnarea Contractului de Finanțare nr. 38 / 02.08.2017 privind proiectul de investiție “DOCIGNITER – AGREGATOR INOVATIV DE DOCUMENTE INTELIGENTE” Societatea T2 SRL, cu sediul în Roșiori de Vede, Strada Ceauș Firică nr. 35, județ Teleorman, derulează începând cu data de 02.08.2017 proiectul “ DOCIGNITER – AGREGATOR INOVATIV DE DOCUMENTE INTELIGENTE”, cod SMIS 115918, în baza contractului de finanțare nr. 38/02.08.2017 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate (OIPOC), în numele şi pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC). Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia…
Read More