Comunicat semnare contract finanțare

Uncategorized
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 "Competitivi împreună"  Data: 08.08.2017 Semnarea Contractului de Finanțare nr. 38 / 02.08.2017 privind proiectul de investiție “DOCIGNITER – AGREGATOR INOVATIV DE DOCUMENTE INTELIGENTE” Societatea T2 SRL, cu sediul în Roșiori de Vede, Strada Ceauș Firică nr. 35, județ Teleorman, derulează începând cu data de 02.08.2017 proiectul “ DOCIGNITER – AGREGATOR INOVATIV DE DOCUMENTE INTELIGENTE”, cod SMIS 115918, în baza contractului de finanțare nr. 38/02.08.2017 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate (OIPOC), în numele şi pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC). Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia…
Read More